Update:

Thông Báo Mới:

Hình Ảnh Mới Xin Vào "Hình Ảnh Tu Học" :

Mùng 1 Tết (02/14/10)

Lễ Đón Giao Thừa Mừng Xuân Canh Dần - 2010 (02/13/10)

 

Trang Đầu

TU VIỆN TRÚC LÂM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN CANH DẦN - 2010

* LỄ HIỆP KỴ TỔ TIÊN
Chủ Nhật 7 tháng 2, 2010 (24.12.Kỷ Sửu)
10:30 sáng  - Cầu nguyện - Pháp thoại - cúng Tổ Tiên

* LỄ ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN CANH DẦN - 2010
Thứ Bảy ngày 13 tháng 2, 2010 (tức 30.12.Kỷ Sửu)
11:00 sáng - Cúng ngọ, tiến cúng chư hương linh
04:00 chiều - Thí thực Cô Hồn
07:00 tối     - Lễ Sám Hối cuối năm
08:00 tối     - Văn nghệ mừng xuân
10:00 tối     - LỄ CHÍNH THỨC ĐÓN GIAO THỪA (có chương trình riêng)

* MÙNG 1 TẾT (14.2.2010)
10:30 sáng  - Khóa lễ cầu an đầu năm - Pháp thoại - Cúng Tổ Tiên
02:30 chiều - Thọ trì Đại Bi Sám Pháp - Thí thực Cô Hồn
07:30 tối     - Lễ khai đàn Dược Sư
(từ Mùng 1 tết đến 19 tháng 2 Âm Lịch (tức 14.2 đến 3.4, 2010) hằng đêm lúc 7:30 đều có khóa lễ cầu nguyện, dâng cúng đèn Dược Sư. Riêng lễ khai đàn: Chủ Nhật lúc 2:00 chiều. (mẫu ghi danh cầu an, cầu siêu có sẳn tại Tu Viện).

* MÙNG 2 VÀ MÙNG 3 TẾT (15, 16 tháng 2, 2010)
10:30 sáng  - Lễ khai kinh Pháp Hoa cầu nguyện đầu năm
- Cúng ngọ
04:00 chiều - Cúng thí thực
07:30 tối     - Đàn tràng Dược Sư

* LỄ THƯỢNG NGUYÊN (Rằm tháng Giêng)
Chủ Nhật 28.2.2010 -
10:30 sáng - Lễ cầu nguyện - Pháp thoại - Giỗ Tổ - Cúng Tổ Tiên
02:00 chiều - Đàn tràng Dược Sư - thí thực Cô Hồn

* KHÓA TU MÙA XUÂN TẠI TV. TÂY THIÊN
Thứ Sáu 2.4.2010
9:00 sáng    - khai mạc khóa tu tại TV. Tây Thiên

* LỄ VÍA QUÁN ÂM & HOÀN KINH DƯỢC SƯ
Chủ Nhật 4.4.2010
10:30 sáng - Vía Quán Thế Âm Bồ Tát
02:00 chiều - Lễ Hoàn Kinh Dược Sư

Kính mời quí đồng hương Phật tử về tham dự đông đủ các chương trình Mừng Xuân Đón Tết năm nay. Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên lạc TV. (780) 471-1093.

 

TRUC LAM MONASTERY
NEW YEAR'S PROGRAM - YEAR OF THE TIGER 2010

* YEAR'S END ANCESTOR MEMORIAL
Sunday February 7, 2010
10:30 am    - Service - Dharma Talk - Ancestor offering

* NEW YEAR'S EVE CELEBRATION
Saturday February 13, 2010
11:00 am    - Offering to the Buddha and Ancestor
04:00 pm    - Evening chanting
07:00 pm    - Beginning Anew Ceremony
08:00 pm    - Year's end entertainment
10:00 pm    - NEW YEAR'S EVE CEREMONY

* THE FIRST DAY OF THE NEW YEAR
Sunday February 14, 2010
10:30 am    - New Year's Prayer - Dharma Talk - Ancestor offering
02:00 pm    - Great Compassion Ceremony
07:30 pm    - Chanting Medicine Sutra
(from Febrary 14 to April 3, 2010 there will be Medicine Buddha Chanting at 7:30 pm)

* SECOND & THIRD DAY OF THE YEAR
February 15 & 16, 2010
10:00 am    - Chanting Lotus Sutra
04:00 pm    - Evening chanting
07:30 pm    - Medicine Buddha chanting

* FIRST FULL MOON CEREMONY
Sunday February 28, 2010
10:30 am    - Blessing ceremony - Dharma talk - Ancestor offering
02:00 pm    - Medicine Buddha chanting

* QUAN YIN CEREMONY
Sunday April 4, 2009
10:30 am    - Quan-Yin Boddhisattva's ceremony
02:00 pm    - Ending Medicine Buddha Chanting

We would like to invite you all to particpate these important events during our Lunar New Year.  For more information please contact us at (780) 471-1093.

 

LỊCH TRÌNH CÁC KHÓA TU HỌC

CHƯƠNG TRÌNH TẾT CANH DẦN

 

 

Truc Lam Newsletter: December 2009

Truc Lam Newsletter: November 2009

                  

 

Trang nhà Trúc Lâm được thành lập do một nhóm thiện nguyện viên của Viện Phật Học Edmonton thực hiện, nhằm mục đích phổ biến tin tức nội bộ các sinh hoạt thường nhật của Viện Phật Học như: chương trình tu học, thuyết giảng giáo lý, thảo luận Phật pháp, sinh hoạt GÐPT, sinh hoạt cao niên, sinh hoạt thanh niên, từ thiện xã hội, và các buổi thuyết trình có chủ đề: về văn hóa, giáo dục, xã hội do Viện Phật Học Edmonton chủ trương.

Ngoài ra trang nhà Trúc Lâm còn sưu tập một số các bài viết, băng giảng có giá trị về học thuật, tư tưởng và thiền tập, nhằm giúp ích thêm cho các học viên của Viện rộng đường nghiên cứu, thực nghiệm giáo pháp vào đời sống hằng ngày cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Quý học viên muốn tham gia tu học với Viện Phật Học Edmonton, xin liên lạc với Ban Giám Viện.

Trang nhà Trúc Lâm luôn luôn cãi tiến để đáp ứng những nhu cầu thực dụng của học viên củ và mới. Nhóm biên tập sẳn sàng đón nhận mọi ý kiến đóng góp cũng như sự hợp tác xây dựng của quý thức giả để bồi đắp cho trang nhà ngày một thêm vững chải và phong phú. Chân thành cảm tạ.