a

 

 

Liên Lạc

 

Viện Phật Học Edmonton
Tu Viện Trúc Lâm

Điện thoại: 780-471-1093
Địa chỉ:      11328  97 ST,
Edmonton, Alberta,
Canada T5G-1X4

E-mail:       info@truclam.ca